VE Gruppen

VE Gruppen er en rådgivende virksomhed inden for bygherrerådgivning, ejendomsudvikling og forretningsudvikling.

Vi er et kompetent team med mange års erfaring og et bredt netværk inden for hovedsalig rådgivning, produktion samt ejendoms- og byggebranchen.

Vi har stærke relationer til finansielle institutioner, advokater, revisorer og tekniske rådgivere, der kan hjælpe med at realisere projekter.

Udsiget over byen

Forretningsudvikling

Strategi og økonomi

Vi tilbyder værdiskabende strategi, der hjælper virksomheden med at nå sine mål. Vi rådgiver om organisatoriske forandringer, herunder fusioner, køb og salg, udvikling af ledelse og bestyrelsesarbejde. Vi identificerer styrkeområder og udfordringer og skaber løsninger for optimering.

Ejendomsudvikling

Udvikling

Vi løser opgaver inden for projektudvikling, projektstyring, bygherrerådgivning og videresalg, mens selve byggeopgaven løses i samarbejde med samarbejdsparter i byggebranchen. Vi indgår i alle led af processen og tilbyder et åbent, fleksibelt samarbejde.

Bygherrerådgivning

Værdiskabende rådgivning

Vi sikrer kvalitet i byggeriet. Vi tilbyder værdiskabende rådgivning fra start til slut. Vi skaber positive relationer og gode processer for alle involverede parter i byggeriet. Vi er med både på de bonede gulve og på byggepladserne og er til alle tider bygherres højre hånd og kompetente sparringspartner.

Mediation

Konfliktmægling

Mediation er en hurtig og direkte måde at løse konflikter på. Uanset om der er to eller flere parter, løses konflikten ved dialog, hvor målet er at nå frem til en løsning, alle parter er tilfredse med.
Mediation er en effektiv måde at løse konflikter på i fuld fortrolighed og uden om retten eller voldgiftsretten.