Mediation

Effektiv og konstruktiv løsning af konflikter

Mediation er et værktøj til at skabe dialog og løsninger mellem stridende parter. Ved en mediation der forløber i et struktureret forløb, hjælpes parterne til at finde en løsning på problemet. Det er parterne der skal finde en løsning, og mediation handler ikke om at få ret, men om at blive enige og finde en fælles løsning, og komme videre.

Få afklaret tvisten og kom hurtigt videre

I forbindelse med det nye aftaleparadigme for byggebranchen AB 18 (afsnit J, §64 & 65), blev der eksplicit indført en løsningstrappe der skal gennemføres før sagerne ender i en rets – eller voldgiftssag. En del af denne trappe er at der foretages mediation og mægling – findes der ikke her en løsning / et forlig – afsluttes mediations processen, og sagen går den gammeldags slagne vej – syn og skøn og voldgift, som det er kutyme i byggebranchen (alternativ retssag).

Vil du høre mere?

Vores mangeårige erfaring i byggebranchen sikrer kunden en troværdig og kompetent partner fra start til slut.